HUISREGELS

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons resort gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

ALGEMENE REGELS

Alle aanwijzingen van medewerkers van het resort, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.

U dient rekening te houden met andere gasten van het resort, de medewerkers en met omwonenden.

U dient ten alle tijden de veiligheid en het comfort van uzelf, het resort, haar gasten en omwonenden te respecteren.

In gevallen waarin dit huishoudelijk regelement niet voorziet, beslist de directie van het resort.

IN GEVAL VAN BRAND

Blijf kalm.

Meld brand bij de receptie.

Verlaat bij brand of brandalarm direct het pand.

TIJDEN

De receptie is dagelijks geopend tussen 09.00 en 17.00

Check-in is vanaf 15.00

Check-out is tot 11.00

Ontbijt kan op verzoek dagelijks worden geserveerd tussen 09.00 en 11.00. Hiervoor dient u aan de receptie de dag tevoren te reserveren.

GEDRAG

Onveilig gedrag zoals het afdekken van rookmelders is niet toegestaan.

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

U dient rekening te houden met andere gasten van het resort en met omwonenden. Het veroorzaken van overlast is ten alle tijden verboden.

Het gebruik, bezit of verhandelen van verdovende of geest verruimende middelen is niet toegestaan. Hieronder worden ook producten zoals lachgas gerekend.

Tussen 22.00 en 07.00 dient er geen lawaai te worden gemaakt.

TOEGANG EN VERANTWOORDELIJKHED

Alleen gasten van het resort hebben toegang tot het resort.

De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het gedrag van iedereen die onder de reservering valt.

IDENTIFICATIE

Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.

PRIVACY

Op diverse plaatsen binnen het resort hangen camera’s. Een ieder die zich in ons resort bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

HET IS VERBODEN OM

Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Te roken in de accommodatie. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer of in de woning, zullen de daarmee verbonden kosten aan u worden doorbelast.

Met meerdere personen te verblijven dan het gereserveerde aantal.

Het ontvangen van bezoek op het resort.

De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf verblijft.

Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden wanneer het vermoeden bestaat dat dit wenselijk is voor de veiligheid van het resort of haar gasten of dat huishoudelijk regelement niet wordt nageleefd.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het resort.

De uitcheck tijd voor de suite is uiterlijk 11:00 uur.

Handhaving

Bij handeling in strijd met dit huishoudelijk regelement kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de kosten. Daarnaast kunt u de toegang tot het resort worden ontzegd. Het resort is in dat geval niet aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten.

Het resort kan dit regelement per direct handhaven en is niet tot waarschuwen verplicht.